ขอเชิญ..เข้าร่วมโครงการ นำเสนอนวัตกรรม/แนวปฏิบัติที่ดีของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

ขอเชิญ..เข้าร่วมโครงการ นำเสนอนวัตกรรม/แนวปฏิบัติที่ดีของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

 

 สำนักประกันคุณภาพการศึกษา  ขอเชิญ..เข้าร่วมโครงการ นำเสนอนวัตกรรม/แนวปฏิบัติที่ดีของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ผลงานของหลักสูตร ผลงานบริการวิชาการ ผลงานด้านศิลปวัฒนธรรม ผลงานด้านการวิจัย นำเสนอ 28 พฤษภาคม 2561 ณ หอประชุมรัตนอาภา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

จำนวนเข้าชม 104 ครั้ง
ประกาศเมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2561

ป้ายประกาศอื่น ๆ