เปิดรับสมัคร ติวสอบ มาตรฐานคอมพิวเตอร์ ชุดที่ 1 และ 2 จำนวนจำกัด

เปิดรับสมัคร ติวสอบ มาตรฐานคอมพิวเตอร์ ชุดที่ 1 และ 2  จำนวนจำกัด

 

 เปิดรับสมัคร ติวสอบ มาตรฐานคอมพิวเตอร์ ชุดที่ 1 และ 2 

 
ลงชื่อได้ตั้งแต่วันนี้ที่ศูนย์คอมพิวเตอร์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 
อบรม วันอาทิตย์ ที่ 25 ตุลาคม 2558 
 
กำหนดการ 
 
ชุดที่ 1 ( 35 คน ) เวลา 08.00-12.00 น. 
 
ชุดที่ 2 ( 35 คน ) เวลา 13.00 - 17.00 น.
 
ณ ศูนย์คอมพิวเตอร์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

จำนวนเข้าชม 354 ครั้ง
ประกาศเมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2558

ป้ายประกาศอื่น ๆ