มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรขอแสดงความยินดีกับ นางสาวภิรนิตย์ ลบลม ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมทีมชาติไทย KBUCHEER THAILAND

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรขอแสดงความยินดีกับ นางสาวภิรนิตย์  ลบลม ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมทีมชาติไทย KBUCHEER THAILAND

 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรขอแสดงความยินดีกับ นางสาวภิรนิตย์  ลบลม ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมทีมชาติไทย KBUCHEER THAILAND และ คว้าเหรีญทอง  ชนะเลิศ  อันดับ 1 รุ่น CAIOC Cheerleading Division 1 International ในการแข่งขัน 12th Cheerleading Asia International Open Championships 2018 ระหว่าง 12-13 พฤษภาคม 2561 ณ เมืองทาคาซากิ ประเทศญี่ปุ่น

นางสาวภิรนิตย์  ลบลม
นักศึกษาโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นักกีฬาเชียร์ลีดดิ้ง ชมรมทูบีนัมเบอร์วัน สำนักศิลปะและวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

จำนวนเข้าชม 270 ครั้ง
ประกาศเมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2561

ป้ายประกาศอื่น ๆ