ศูนย์ภาษามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แจ้งบุคลากรผู้ที่สอบ TOEIC (เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2561)

ศูนย์ภาษามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แจ้งบุคลากรผู้ที่สอบ TOEIC (เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2561)

 

   ศูนย์ภาษามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แจ้งบุคลากรผู้ที่สอบ TOEIC (เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2561) สามารถติดต่อขอรับผลสอบ TOEIC ได้ที่ ศูนย์ภาษา ชั้น 2 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ 

สอบถามเพิ่มเติม สำนักงานศูนย์ภาษา ชั้น 2 เบอร์โทร 055-706555 ภายใน 1571

จำนวนเข้าชม 91 ครั้ง
ประกาศเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2561

ป้ายประกาศอื่น ๆ