ขอเชิญอาจารย์ บุคลากร ที่สนใจ เข้าร่วมกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ AUN-QA Implementation and Gap Analysis

ขอเชิญอาจารย์ บุคลากร ที่สนใจ เข้าร่วมกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ AUN-QA Implementation and Gap Analysis

 

 ขอเชิญอาจารย์ บุคลากร ที่สนใจ เข้าร่วมกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ AUN-QA Implementation and Gap Analysis วันที่ 15-16 พฤษภาคม 2561 ณ หอประชุมรัตนอาภา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 

จำนวนเข้าชม 128 ครั้ง
ประกาศเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2561

ป้ายประกาศอื่น ๆ