งานวิเทศสัมพันธ์และกิจการอาเซียน แจ้งผู้ผ่านการคัดเลือก เข้าร่วมโครงการ 2018 LECTURERS AND STAFF COMMUNICATIVE ENGLISH TRAINING PROGRAM ขอให้ยืนยันการเข้าร่วมโครงการ

งานวิเทศสัมพันธ์และกิจการอาเซียน แจ้งผู้ผ่านการคัดเลือก เข้าร่วมโครงการ 2018 LECTURERS AND STAFF COMMUNICATIVE ENGLISH TRAINING PROGRAM  ขอให้ยืนยันการเข้าร่วมโครงการ

 

  งานวิเทศสัมพันธ์และกิจการอาเซียน แจ้งผู้ผ่านการคัดเลือก เข้าร่วมโครงการ 2018 LECTURERS AND STAFF COMMUNICATIVE ENGLISH TRAINING PROGRAM  ขอให้ยืนยันการเข้าร่วมโครงการ ภายในวันที่ 9 เมษายน 2561 โดยสามารถส่งคำยืนยันพร้อมกับสำเนาพาสปอร์ต มาที่ aunkung22@gmail.com หรือสามารถมายืนยันได้ด้วยตนเองที่งานวิเทศสัมพันธ์ฯ ชั้น 9 อาคาร 14 

โครงการพัฒนาทักษะการสื่อสาร เป็นภาษาอังกฤษของบุคลากรในต่างประเทศ
  2018 LECTURERS AND STAFF COMMUNICATIVE ENGLISH TRAINING PROGRAM
 at RELC,Singapore

หากว่าไม่ได้มีการยืนยันภายในวันที่กำหนดงานวิเทศสัมพันธ์ฯ จะขอตัดสิทธิ์การเข้าร่วมโครงการของท่าน และเลื่อนผู้สอบได้ในลำดับถัดไปขึ้นมาแทน

โครงการ Visiting  Scholar 
  2018 Visiting  Scholar 
 ตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ 15 พ.ค. 2561   at RELC,Singapore


จำนวนเข้าชม 115 ครั้ง
ประกาศเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2561

ป้ายประกาศอื่น ๆ