ศูนย์ภาษาเปิดลงทะเบียนสำรวจเข้าร่วมกิจกรรม อบรมเตรียมสอบ TOEIC สำหรับอาจารย์และบุคลากร

ศูนย์ภาษาเปิดลงทะเบียนสำรวจเข้าร่วมกิจกรรม อบรมเตรียมสอบ TOEIC สำหรับอาจารย์และบุคลากร

 

 ศูนย์ภาษาเปิดลงทะเบียนสำรวจเข้าร่วมกิจกรรม อบรมเตรียมสอบ TOEIC สำหรับอาจารย์และบุคลากร (เปิดอบรมตั้งแต่ 25 คน ขึ้นไป)

ลงทะเบียน วันนี้ - 17 เม.ษ. 2561 เวลา 10.00 น.
อบรม 23 เม.ย. -4 พ.ค. 2561 เวลา 10.00 -12.00 น.

**หมายเหตุ: ถ้ามีผู้สมัครเข้าร่วมอบรมและสอบไม่ถึง 25 คน สงวนสิทธิ์เปิดหลังสูตรอบรม**
สอบถามเพิ่มเติม สำนักงานศูนย์ภาษา ชั้น 2 เบอร์โทร 055-706555 ภายใน 1571

จำนวนเข้าชม 124 ครั้ง
ประกาศเมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2561

ป้ายประกาศอื่น ๆ