สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ประกาศ เรื่อง การคัดเลือกบุคคลเข้าร่วมในโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา 2561

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ประกาศ เรื่อง การคัดเลือกบุคคลเข้าร่วมในโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา 2561

 

 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ประกาศ เรื่อง การคัดเลือกบุคคลเข้าร่วมในโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อศึกษาหลักสูตรวิชาชีพครู ระดับปริญญาตรี (5 ปี) เปิดรับสมัคร 21 มีนาคม 2561 - 29 มีนาคม 2561 

สมัครผ่านทางออนไลน์เท่านั้น https://muakry.thaijobjob.com 

สอบถามเพิ่มเติม สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โทร. 02-0395591 -5 ในวันเวลาราชการ

สอบถามระบบการสมัครสอบ Call Center โทร. 0-2257-7230 วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.30 - 17.30 น.

จำนวนเข้าชม 103 ครั้ง
ประกาศเมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2561

ป้ายประกาศอื่น ๆ