ขอเชิญทุกท่าน ท่องเที่ยวตลาดท่าขุนราม 3วิถี ชิม ช้อป แช๊ะ และ เชิญชมการแสดงเปิดตลอดที่สนุกสนาน แบบคาร์นิวัล

ขอเชิญทุกท่าน ท่องเที่ยวตลาดท่าขุนราม 3วิถี ชิม ช้อป แช๊ะ และ เชิญชมการแสดงเปิดตลอดที่สนุกสนาน แบบคาร์นิวัล

 

 ขอเชิญทุกท่าน ท่องเที่ยวตลาดท่าขุนราม 3วิถี ชิม ช้อป แช๊ะ และ เชิญชมการแสดงเปิดตลอดที่สนุกสนาน แบบคาร์นิวัล ระหว่างวันที่ 30-31 มีนาคม 2561 เวลา 15.00 - 22 .00 น. ณ วัดบ้านใหม่สุวรรณภูมิ  ตำบลท่าขุนราม  อำเภอเมือง  จังหวัดกำแพงเพชร   ภายใต้โครงการพัฒนาหมุ่บ้านท่องเที่ยวโดยชุมชน โดยการสนับสนุนจากคณะวิทยาการจัดการและสำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้  มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 

จำนวนเข้าชม 98 ครั้ง
ประกาศเมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2561

ป้ายประกาศอื่น ๆ