ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังสัมมนาวิชาการสังคมศึกษา "ซึมเศร้า เรามาคุยกัน"

 ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังสัมมนาวิชาการสังคมศึกษา

 

 ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังสัมมนาวิชาการสังคมศึกษา "ซึมเศร้า  เรามาคุยกัน"  ทีมวิทยากร รศ.มัณฑนา  จริยรัตน์ไพศาล / ผอ.ไพบูลย์  พวงเงิน และทีมสุขภาพจิต กลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด โรงพยาบาลกำแพงเพชร วันที่ 30 มีนาคม 2561 เวลา 08.30-15.30 น. ณ ห้องประชุมครุร่มสัก 2 ตึกครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 

จำนวนเข้าชม 115 ครั้ง
ประกาศเมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2561

ป้ายประกาศอื่น ๆ