การประชุมวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 4 The 4 National Conference of Industrial Technology

 การประชุมวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมระดับชาติ  ครั้งที่ 4 The 4  National Conference of Industrial Technology

 

 การประชุมวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมระดับชาติ  ครั้งที่ 4 The 4  National Conference of Industrial Technology การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมในยุค 4.0 เพื่อท้องถิ่นเข้มแข็งอย่างยั่งยืน วันที่ 12-13 กรกฏาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร  แม่สอด จ.ตาก

จำนวนเข้าชม 121 ครั้ง
ประกาศเมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2561

ป้ายประกาศอื่น ๆ