กำหนดปิดให้บริการโปรแกรม Speexx Online เพื่อประมวลผลคะแนน ภาคเรียนที่ 2/2560

กำหนดปิดให้บริการโปรแกรม Speexx Online เพื่อประมวลผลคะแนน  ภาคเรียนที่ 2/2560

 

กำหนดปิดให้บริการโปรแกรม Speexx Online เพื่อประมวลผลคะแนน  ภาคเรียนที่ 2/2560 วันที่ 25 มีนาคม 2561  เวลา 10.00 น. 
-หากนักศึกษาทุกหมู่เรียนเข้าทำระบ หลังจากวัน/เวลา ที่ระบุไว้ในประกาศทางศูนย์ภาษาสงวนสิทธิ์การประมวลผลคะแนน 

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่  ห้องสำนักงานศูนย์ภาษา  ชั้น 2 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์

จำนวนเข้าชม 92 ครั้ง
ประกาศเมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2561

ป้ายประกาศอื่น ๆ