แจ้งนักศึกษาและบุคลากร ผู้ที่สอบ TOELC เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 สามารถติดต่อขอรับผลสอบ TOELC ได้ที่ศูนย์ภาษา ชั้น 2

 แจ้งนักศึกษาและบุคลากร ผู้ที่สอบ TOELC เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 สามารถติดต่อขอรับผลสอบ TOELC ได้ที่ศูนย์ภาษา ชั้น 2

 

 แจ้งนักศึกษาและบุคลากร ผู้ที่สอบ TOELC เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 สามารถติดต่อขอรับผลสอบ TOELC ได้ที่ศูนย์ภาษา ชั้น 2 สอบถามเพิ่มเติม โทร. 1571จำนวนเข้าชม 87 ครั้ง
ประกาศเมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2561

ป้ายประกาศอื่น ๆ