แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 12-21 มีนาคม 2561

 แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 12-21 มีนาคม 2561

 

 แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 12-21 มีนาคม 2561 (วันที่ 14 มีนาคม 2561 เปลี่ยนแปลงไปเป็น วันที่ 22 มีนาคม 2561) 

เปลี่ยนแปลงกำหนดสอบปลายภาค 
เนื่องจากในวันที่ 14 มีนาคม 2561 จะมีการตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภักกำแพงเพชรและพบนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ทั้งหมดโดย พลเอกดาว์พงษ์  รัตนสุวรรณ  องคมนตรี

จึงขอประกาศเปลี่ยนแปลงการสอบปลายภาค ในวันที่ 14 มีนาคม 2561 เปลี่ยนแปลงไปเป็นวันที่ 22 มีนาคม 2561

จำนวนเข้าชม 108 ครั้ง
ประกาศเมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2561

ป้ายประกาศอื่น ๆ