เชิญชวน คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ บุคลากร ร่วมกิจกรรม แข่งขันทักษะภาษาอังกฤษภายใน ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2/2560

เชิญชวน คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ บุคลากร ร่วมกิจกรรม แข่งขันทักษะภาษาอังกฤษภายใน ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2/2560

 

 ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เชิญชวน คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ บุคลากร ร่วมกิจกรรม แข่งขันทักษะภาษาอังกฤษภายใน ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2/2560 

English 2018 skills Competition  ประเภททีม / เดี่ยว ชิงทุนการศึกษามูลค่ารวมกว่า 10,000 บาท

รับสมัคร บัดนี้ -24 มีนาคม 2561
ประกาศราชชื่อ 26 มีนาคม 2561
แข่งขัน 29 มีนาคม 2561 เวลา 13.30 น.
ณ ศูนย์ภาษา ชั้น 5 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์

จำนวนเข้าชม 85 ครั้ง
ประกาศเมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2561

ป้ายประกาศอื่น ๆ