ศูนย์ภาษามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ TEST MOCK TEST

ศูนย์ภาษามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ TEST MOCK TEST

 

  ศูนย์ภาษามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ TEST MOCK TEST (สอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษ) 

 กำหนดสอบ : ระหว่างวันที่ 5-9 มี.ค. 2561  เวลา 17.00 - 19.00 น. 

สอบถามเพิ่มเติม สำนักงานศูนย์ภาษา ชั้น 2 โทรศัพท์ 055-706555 ต่อ 1571

จำนวนเข้าชม 98 ครั้ง
ประกาศเมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2561

ป้ายประกาศอื่น ๆ