เชิญรับชม Woydf Season2 ชมฟรีตลอดงาน

 เชิญรับชม Woydf Season2 ชมฟรีตลอดงาน

 

 เชิญรับชม Woydf Season2 ชมฟรีตลอดงาน ณห้องประชุมชั้น 8 ตึกคณะวิทยาการ เวลา 16.00 เป็นต้นไป 

ติดต่อรับบัตร ห้องโปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ อาคารคณะวิทยาการจัดการ ชั้น 8 ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
สอบถามเพิ่มเติม ผศ.ดร. ศุภโชคชัย  นันทศรี 086-334-0697 อ.ธัญรดี  บุญปัน 096-658-8998

จำนวนเข้าชม 105 ครั้ง
ประกาศเมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2561

ป้ายประกาศอื่น ๆ