ศูนย์คอมพิวเตอร์สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เปิดรับสมัครสอบ Mos Microsoft Specialist

ศูนย์คอมพิวเตอร์สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เปิดรับสมัครสอบ Mos Microsoft Specialist

 

 ศูนย์คอมพิวเตอร์สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เปิดรับสมัครสอบ Mos Microsoft Specialist สำหรับบุคลากร นักศึกษา ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

สมัคร: บัดนี้ -6 มี.ค. 2561
สอบ: วันที่ 7-8 และ 10 มี.ค. 2561 

ณ อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์

สอบถามเพิ่มเติม ศูนย์คอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โทร. 055-706555 ต่อ 1562

จำนวนเข้าชม 75 ครั้ง
ประกาศเมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2561

ป้ายประกาศอื่น ๆ