ขอเชิญชวนเข้าร่วมงานสัมมนา ประกันสังคมสิทธิ์ของไคร ทำไมต้องรู้

ขอเชิญชวนเข้าร่วมงานสัมมนา ประกันสังคมสิทธิ์ของไคร ทำไมต้องรู้

 

 ขอเชิญชวนเข้าร่วมงานสัมมนา ประกันสังคมสิทธิ์ของไคร ทำไมต้องรู้ จัดโดย นักศึกษาโปรแกรมวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 วันที่ 21 ก.พ. 2561 เวลา 13.00 - 15.00 น. ณ ห้องประชุมจุฬาภรณ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 

สอบถามเพิ่มเติม โปรแกรมวิชาสาธารณสุขศาสตร์ โทร. 055-706555 ต่อ 4200

จำนวนเข้าชม 206 ครั้ง
ประกาศเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561

ป้ายประกาศอื่น ๆ