ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการ แรงจูงใจในการอ่านและการใช้ภาษาไทยให้ถูกต้อง

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการ แรงจูงใจในการอ่านและการใช้ภาษาไทยให้ถูกต้อง

 

 ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการ แรงจูงใจในการอ่านและการใช้ภาษาไทยให้ถูกต้อง วันที่ 8 มีนาคม 2561 เวลา 8.00 -17.00 น. ณ ห้องต้นสัก สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 

วิทยากร อาจารย์ทองสุข  มันตาทร

สอบถามเพิ่มเติม โทร. 055706555 ต่อ 1503 

จำนวนเข้าชม 98 ครั้ง
ประกาศเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561

ป้ายประกาศอื่น ๆ