แจ้งบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ดำเนินการยืนยันเข้าสอบ MOCK TEST

แจ้งบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ดำเนินการยืนยันเข้าสอบ MOCK TEST

 

 ศูนย์ภาษา แจ้งบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ดำเนินการยืนยันเข้าสอบ MOCK TEST (สอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษ) ตั้งแต่วันนี้ - 28 ก.พ. 2561 ประกาศรายชื่อ 2 มี.ค. 2561 กำหนดสอบ 5-9 มี.ค. 2561 เวลา 17.00 - 19.00 น. 

สอบถามเพิ่มเติม สำนักงานศูนย์ภาษา ชั้น 2 โทรศัพท์ 055-706555 ต่อ 1571

จำนวนเข้าชม 114 ครั้ง
ประกาศเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561

ป้ายประกาศอื่น ๆ