ขอเชิญชมละครเวทีภาษาอังกฤษ THE AUDITION ผลงานของ Don Zolidis แสดงโดย นักศึกษาโปรแกรมภาษาอังกฤษ คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์

ขอเชิญชมละครเวทีภาษาอังกฤษ THE AUDITION ผลงานของ Don Zolidis แสดงโดย นักศึกษาโปรแกรมภาษาอังกฤษ คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์

 

 ขอเชิญชมละครเวทีภาษาอังกฤษ THE AUDITION ผลงานของ Don Zolidis แสดงโดย นักศึกษาโปรแกรมภาษาอังกฤษ คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ (กำหนดแสดง 2 รอบ รอบละ 1 วัน) 2 และ 3 มี.ค. 2561 เวลา 19.00 น. ห้องประชุมพุทธชาด ชั้น 2 อาคารคณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

ราคาบัตรเข้าชม
-ราคา 100 บาท (บุคคลทั่วไป)
-ราคา 50 บาท (นักศึกษาและนักเรียน)
-พิเศษบัตรกลุ่ม 5 คน สำหรับนักศึกษาและนักเรียนราคา 200 บาท

เริ่มขายบัตร ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สอบถามเพิ่มเติม
-โทร. 081-8872825 (อ.นิศากร)

จำนวนเข้าชม 132 ครั้ง
ประกาศเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561

ป้ายประกาศอื่น ๆ