แจ้งนักศึกษาผู้ที่เรียนรายวิชาเสริมทักษะภาษาอังกฤษ 1-4 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร และ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร(แม่สอด) (สอบไม่ผ่านหรือขาดสอบ)

แจ้งนักศึกษาผู้ที่เรียนรายวิชาเสริมทักษะภาษาอังกฤษ 1-4 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร  และ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร(แม่สอด) (สอบไม่ผ่านหรือขาดสอบ)

 

  แจ้งนักศึกษาผู้ที่เรียนรายวิชาเสริมทักษะภาษาอังกฤษ 1-4 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร  และ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร(แม่สอด) (สอบไม่ผ่านหรือขาดสอบ) สมัครและยืนยันเข้าสอบ ได้ที่ http://engtest.kpru.ac.th/ ระหว่างวันที่ 13-17กุมภาพันธ์ 2561 (เฉพาะรหัส 59,60) 

สอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์  ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2/2560

กำหนดสอบ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร วันที่ 19-22 ก.พ. 2561 เวลา 17.00 - 19.00 น.
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร(แม่สอด) วันที่ 26-28 ก.พ. 2561 เวลา 17.00 - 19.00 น.

ติดต่อสอบถาม สำนักงานศูนย์ภาษา ชั้น 2 หรือโทรศัพท์ 055-706555 ต่อ 1571

จำนวนเข้าชม 246 ครั้ง
ประกาศเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561

ป้ายประกาศอื่น ๆ