ขอเชิญร่วมชมการแข่งขัน "มอกล้วยไข่เกมส์" กีฬาประเพณีอาจารย์และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 1

ขอเชิญร่วมชมการแข่งขัน

 

ขอเชิญร่วมชมการแข่งขัน "มอกล้วยไข่เกมส์" กีฬาประเพณีอาจารย์และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 1

ระหว่างวันที่ 9 - 11 กุมภาพันธ์ 2561

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

ระเบียบการแข่งขัน | สายการแข่งขัน

จำนวนเข้าชม 113 ครั้ง
ประกาศเมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561

ป้ายประกาศอื่น ๆ