ร่วมส่งเสริมสนับสนุนให้มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เป็นองค์กรธรรมาภิบาลซื่อสัตว์สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้

ร่วมส่งเสริมสนับสนุนให้มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เป็นองค์กรธรรมาภิบาลซื่อสัตว์สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้

 

 ร่วมส่งเสริมสนับสนุนให้มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เป็นองค์กรธรรมาภิบาลซื่อสัตว์สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ No Corruption in KPRU โดย คณะทำงานเพื่อพัฒนาการบริหารงานที่โปร่งใสของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 

จำนวนเข้าชม 54 ครั้ง
ประกาศเมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561

ป้ายประกาศอื่น ๆ