แจ้งกำหนดการจัดสอบ TOECL สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

แจ้งกำหนดการจัดสอบ TOECL สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

 

  แจ้งกำหนดการจัดสอบ TOECL สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร  วันที่ 28 ก.พ. 2561 เวลา  13.00 - 15.00 น.       ณ ห้องประชุมรัตนอาภา ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วันที่ 21 ก.พ. 2561

สำหรับอาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ที่สนใจเข้าร่วมสอบ
สมัครสอบได้ที่ สำนักงานศูนย์ภาษา ชั้น2 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ ตั้งแต่วันที่ 5-19 ก.พ. 2561

จำนวนเข้าชม 74 ครั้ง
ประกาศเมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561

ป้ายประกาศอื่น ๆ