แจ้งสำหรับนักศึกษาทุกชั้นปี ศูนย์คอมพิวเตอร์เปิดรับสมัครสอบวัดมาตรฐานความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ ประจำภาคเรียนที่ 2/2560 ครั้งที่ 4

แจ้งสำหรับนักศึกษาทุกชั้นปี ศูนย์คอมพิวเตอร์เปิดรับสมัครสอบวัดมาตรฐานความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ ประจำภาคเรียนที่ 2/2560 ครั้งที่ 4

 

 แจ้งสำหรับนักศึกษาทุกชั้นปี ศูนย์คอมพิวเตอร์เปิดรับสมัครสอบวัดมาตรฐานความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ ประจำภาคเรียนที่ 2/2560 ครั้งที่ 4

ปิดระบบรับสมัคร 18 ก.พ. 2561 เวลา 16.30 น. *สมัครแล้วต้องชำระเงินภายใน 3 วัน หากพ้นกำหนดจะไม่มีรายชื่อในระบบ

สอบ 22-23 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 17.00-20.00 น.

สอบถามเพิ่มเติม ศูนย์คอมพิวเตอร์ โทร. 055-706555 ต่อ 1561, 1562

หมายเหตุ การสอบชุดที่ 1 และชุดที่ 2 ครั้งแรกไม่ต้องชำระเงิน
               กรณีครั้งที่ 1 ไม่ผ่าน สมัครสอบครั้งที่ 2 ขึ้นไป ชำระเงินที่ฝ่ายการเงิน อาคาร 14 


 

จำนวนเข้าชม 76 ครั้ง
ประกาศเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2561

ป้ายประกาศอื่น ๆ