ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ชญาดา กลิ่นจันทร์ ที่ได้รับรางวัล นักวิจัยดีเด่น ประจำปี 2561

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ชญาดา กลิ่นจันทร์ ที่ได้รับรางวัล นักวิจัยดีเด่น ประจำปี 2561

 

 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ชญาดา กลิ่นจันทร์ ที่ได้รับรางวัล นักวิจัยดีเด่น ประจำปี 2561 ในงานราชภัฏกำแพงเพชรวิชาการ ครั้งที่ 14 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 3 อาคารทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

จำนวนเข้าชม 168 ครั้ง
ประกาศเมื่อวันที่ 29 มกราคม 2561

ป้ายประกาศอื่น ๆ