เรียนเชิญผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม สัมมนาทางวิชาการ หลักสูตร เสริมสร้างทักษะและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดซื้อจัดจ้าง

เรียนเชิญผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม สัมมนาทางวิชาการ หลักสูตร เสริมสร้างทักษะและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดซื้อจัดจ้าง

 

 เรียนเชิญผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม สัมมนาทางวิชาการ หลักสูตร เสริมสร้างทักษะและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดซื้อจัดจ้าง ภายใต้ระเบียนการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวข้อง  รับจำนวนจำกัด 200 ท่าน เท่านั้น รับสมัครบัดนี้ - 9 กุมภาพันธ์ 2561 วันที่ 17-18 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมลีลาวดี อาคารทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 

วิทยากร  นายอธิวัฒน์  โยอาศรี

สอบถามเพิ่มเติม  คุณพิชญนันท์  ดอนไพวัลย์ โทร. 093-3916393 และ 055-706555 ต่อ 7907

จำนวนเข้าชม 88 ครั้ง
ประกาศเมื่อวันที่ 29 มกราคม 2561

ป้ายประกาศอื่น ๆ