เชิญชวนทุกท่าน ร่วมชมปรากฏการณ์ Super Blue Blood Moon

เชิญชวนทุกท่าน ร่วมชมปรากฏการณ์ Super Blue Blood Moon

 

ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับโปรแกรมวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะครุศาสตร์ จัดกิจกรรมชมปรากฏการณ์ Super-Blue-Blood Moon ในรอบ 150 ปี

ณ ลานกิจกรรมหน้าหอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ

ในวันพุธที่ 31 มกราคม 2561 เวลา 18.00-23.00 น.

โดยมีกล้องโทรทัศน์ จำนวน 5 ตัว เพื่อรองรับผู้ร่วมกิจกรรมดังกล่าว พร้อมกันนี้พบกับการฐานความรู้ต่างๆ ทางด้านดาราศาสตร์ จากอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญทางด้านดาราศาสตร์ แล้วพบกันนะครับ หมายเหตุ: ผู้ปกครองควรพาเด็กนักเรียนที่จะเข้าร่วมกิจกรรมมาเอง เนื่องจากการจัดกิจกรรมเป็นเวลากลางคืน


ข้อมูลโดย : วรเชษฐ์ บุญปลอด กรรมการวิชาการสมาคมดาราศาสตร์ไทย

วันพุธที่ 31 มกราคม 2561 เกิดจันทรุปราคาเต็มดวง สามารถสังเกตได้ในประเทศไทยตั้งแต่ท้องฟ้าเริ่มมืดหลังดวงอาทิตย์ตก จันทรุปราคาเริ่มขึ้นเมื่อดวงจันทร์แตะเงามัวของโลกในเวลา 17:51 น. ซึ่งขณะนั้นส่วนใหญ่ของประเทศไทยดวงอาทิตย์ยังไม่ตกและดวงจันทร์ยังไม่ขึ้น เมื่อเริ่มเกิดจันทรุปราคาบางส่วนหรือดวงจันทร์เริ่มแหว่งเว้าในเวลา 18:48 น. ดวงจันทร์จะอยู่เหนือขอบฟ้าทิศตะวันออก กรุงเทพฯ ดวงจันทร์มีมุมเงย 8° ดวงจันทร์เข้าไปในเงามืดทั้งดวงตั้งแต่เวลา 19:52 - 21:08 น. แต่ดวงจันทร์ไม่มืดสนิท เห็นเป็นสีส้มหรือสีแดงอิฐ เพราะแสงอาทิตย์หักเหและกระเจิงผ่านบรรยากาศโลกไปที่ดวงจันทร์ จากนั้นดวงจันทร์ทั้งดวงจะออกจากเงามืดหรือสิ้นสุดจันทรุปราคาบางส่วนในเวลา 22:11 น. แม้เราจะเห็นดวงจันทร์กลับมาเต็มดวงแล้ว แต่ดวงจันทร์ยังดูหมองคล้ำต่อไปอีกระยะหนึ่ง สิ้นสุดปรากฏการณ์อย่างสมบูรณ์เมื่อดวงจันทร์ออกจากเงามัวในเวลา 23:09 น. ขณะเกิดจันทรุปราคา ดวงจันทร์อยู่ในกลุ่มดาวปู มีกระจุกดาวเปิดที่มีชื่อเสียงคือกระจุกดาวรังผึ้ง ขณะเกิดจันทรุปราคาเต็มดวง กระจุกดาวรังผึ้งอยู่สูงเหนือดวงจันทร์ประมาณ 5° ขณะบังเต็มที่เมื่อดวงจันทร์เข้าใกล้ศูนย์กลางเงาโลกมากที่สุดในเวลา 20:30 น. ศูนย์กลางเงาอยู่ห่างขอบดวงจันทร์ออกไปเล็กน้อยทางทิศเหนือ ทำให้คาดหมายได้ว่าพื้นที่ด้านทิศใต้ของดวงจันทร์ซึ่งอยู่ทางขวามือเมื่อมองขึ้นไปบนฟ้าน่าจะสว่างกว่าอีกด้านหนึ่ง นอกจากประเทศไทย บริเวณที่เห็นจันทรุปราคาครั้งนี้ ได้แก่ ด้านตะวันออกของยุโรป ด้านตะวันออกของแอฟริกา มหาสมุทรอินเดีย เอเชีย ออสเตรเลีย มหาสมุทรแปซิฟิก อเมริกาเหนือ อเมริกากลาง ด้านตะวันตกของมหาสมุทรแอตแลนติก และบางส่วนของแอนตาร์กติกา

ขั้นตอนการเกิดจันทรุปราคา 31 มกราคม 2561

1. ดวงจันทร์เริ่มเข้าสู่เงามัวของโลก17:51:13

2. เริ่มเกิดจันทรุปราคาบางส่วน18:48:27

3. เริ่มเกิดจันทรุปราคาเต็มดวง19:51:47

4. ดวงจันทร์เข้าไปในเงาลึกที่สุด20:29:50 (ขนาดอุปราคา = 1.3155)

5. สิ้นสุดจันทรุปราคาเต็มดวง21:07:52

6. สิ้นสุดจันทรุปราคาบางส่วน22:11:13

7. ดวงจันทร์พ้นจากเงามัวของโลก 23:08:31


จำนวนเข้าชม 1,859 ครั้ง
ประกาศเมื่อวันที่ 24 มกราคม 2561

ป้ายประกาศอื่น ๆ