กำหนดการอบรม โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรสายสนับสนุนด้านภาษาอังกฤษ

กำหนดการอบรม โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรสายสนับสนุนด้านภาษาอังกฤษ

 

 กำหนดการอบรม  โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรสายสนับสนุนด้านภาษาอังกฤษ อบรมการสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษ  TOECL อบรมเวลา  17.30 - 19.30 น. ของทุกวัน  ณ  อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ ชั้น 8 (ยกเว้นวันเสาร์-อาทิตย์)

อบรม/สอบ  ช่วงที่1  15 ม.ค. - 2 ก.พ. 61
                  ช่วงที่2  12 ก.พ. - 5 มี.ค. 61
ณ  อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ ชั้น 8

จำนวนเข้าชม 164 ครั้ง
ประกาศเมื่อวันที่ 15 มกราคม 2561

ป้ายประกาศอื่น ๆ