ขอเชิญชวนนักศึกษาเข้าร่วมโครงการอบรมภาษาต่างประเทศ ภาษาจีน

ขอเชิญชวนนักศึกษาเข้าร่วมโครงการอบรมภาษาต่างประเทศ ภาษาจีน

 

 ขอเชิญชวนนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เข้าร่วมโครงการอบรมภาษาต่างประเทศ ภาษาจีน อบรม ระหว่างวันที่ 15-26  มกราคม  2561  เวลา 17.00-19.00 น. (อบรมวันจันทร์-วันศุกร์)  หลักสูตรระยะสั้น  20 ชั่วโมง 

ติดต่อสอบถาม
อ.บัญชา  วัฒนาทัศนีย์  โทร.086-207-0401

จำนวนเข้าชม 241 ครั้ง
ประกาศเมื่อวันที่ 10 มกราคม 2561

ป้ายประกาศอื่น ๆ