เชิญชวนประกวดคลิปวีดีโอหรือหนังสั้น แนะนำมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร โดยใช้ภาษาอังกฤษ

เชิญชวนประกวดคลิปวีดีโอหรือหนังสั้น แนะนำมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร โดยใช้ภาษาอังกฤษ

 

 ดาวน์โหลด เกณฑ์การประกวด

จำนวนเข้าชม 330 ครั้ง
ประกาศเมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2558

ป้ายประกาศอื่น ๆ