โครงการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่ (Innovative Startup)

โครงการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่ (Innovative Startup)

 

 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, StartUp Thailand, StartUp Thailand Academy และสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จัดโครงการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่ (Innovative Startup) ดำเนินกิจกรรมการแข่งขันระดับประเทศ Startup Thailand League  ซึ่งมีกำหนดการ Idea to Startup Camp ในวันที่ 18-20 มกราคม 2561 นี้ ณ อาคารทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร

จำนวนเข้าชม 109 ครั้ง
ประกาศเมื่อวันที่ 9 มกราคม 2561

ป้ายประกาศอื่น ๆ