กำหนดการขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปี 2560 นักศึกษาชายที่เกิด พ.ศ. 2540

กำหนดการขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปี 2560 นักศึกษาชายที่เกิด พ.ศ. 2540

 

 ขอผ่อนผันทหาร กำหนดการขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปี 2560 นักศึกษาชายที่เกิด พ.ศ. 2540 ขอผ่อนผัน  บัดนี้ - 30 ม.ค. 61  ยื่นเอกสาร  ณ กองพัฒนานักศึกษา  สอบถามเพิ่มเติม  คุณน้ำทิพย์  โทร. 091-843-3086

จำนวนเข้าชม 219 ครั้ง
ประกาศเมื่อวันที่ 3 มกราคม 2561

ป้ายประกาศอื่น ๆ