ขอเชิญทุกท่าน ท่องเที่ยวตลาดท่าขุนราม 3วิถี ชิม ช้อป แช๊ะ

ขอเชิญทุกท่าน ท่องเที่ยวตลาดท่าขุนราม 3วิถี ชิม ช้อป แช๊ะ

 

 ขอเชิญทุกท่าน ท่องเที่ยวตลาดท่าขุนราม 3วิถี ชิม ช้อป แช๊ะ วันเสาร์ที่ 6 มกราคม 2561 ตั้งแต่เวลา 15.00 - 21 .00 น. ณ ฝายท่ากระดาน  ตำบลท่าขุนราม  อำเภอเมือง  จังหวัดกำแพงเพชร   ภายใต้โครงการพัฒนาหมุ่บ้านท่องเที่ยวโดยชุมชน โดยการสนับสนุนจากคณะวิทยาการจัดการและสำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้  มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

จำนวนเข้าชม 280 ครั้ง
ประกาศเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2560

ป้ายประกาศอื่น ๆ