เชิญชวนนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม ASEAN Leadership 2018

เชิญชวนนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม ASEAN Leadership 2018

 

 เชิญชวนนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม ASEAN Leadership 2018  ในวันที่ 2-6 กุมภาพันธ์ 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

-Apply for ASEAN Leadership 2018 
-ยืนยันการเข้าร่วมกิจกรรม ASEAN Leadership 2018 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ งานวิเทศสัมพันธ์และกิจการอาเซียน  โทรศัพท์ 0633619542

จำนวนเข้าชม 124 ครั้ง
ประกาศเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2560

ป้ายประกาศอื่น ๆ