เชิญชวนผู้บริหาร บุคลากรทุกท่าน เข้าร่วมกิจกรรม "พันผูกและผูกพัน"

เชิญชวนผู้บริหาร  บุคลากรทุกท่าน เข้าร่วมกิจกรรม

 

เชิญชวนผู้บริหาร  บุคลากรทุกท่าน เข้าร่วมกิจกรรม "พันผูกและผูกพัน" (แฟนซีหน้ากาก) กีฬารวมใจเกมส์และงานเลี้ยงสังสรรค์ต้อนรับปีใหม่  พ.ศ. 2561 วันที่ 17 ม.ค. 2561 เวลา 08.00 - 22.00 น. ณ บริเวนอาคารแข่งขันกีฬาในร่มและบริเวณลานหน้าหอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ 

กีฬา  สอข. และงานเลี้ยงปีใหม่  ประจำปี 2561 
โดย. สโมสรอาจารย์ ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  พนักงานมหาวิทยาลัย  พนักงานราชการและเจ้าหน้าที่บุคลากร (สอข.) ร่วมกับ สโมสรเจ้าหน้าที่และบุคลากร (สจบ.) มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

คำสั่งมหาวิทยาลัย แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมกีฬา “รวมใจเกมส์” และงานเลี้ยงสังสรรค์ ต้อนรับปีใหม่ พ.ศ. 2561

เชิญชวนและส่งบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬา

จำนวนเข้าชม 134 ครั้ง
ประกาศเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2560

ป้ายประกาศอื่น ๆ