เชิญชวนนักศึกษาทุกสาขาวิชาเข้าร่วมกิจกรรม แข่งขันทักษะภาษาอังกฤษภายใน

เชิญชวนนักศึกษาทุกสาขาวิชาเข้าร่วมกิจกรรม แข่งขันทักษะภาษาอังกฤษภายใน

 

 ศูนย์ภาษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร  เชิญชวนนักศึกษาทุกสาขาวิชาเข้าร่วมกิจกรรม แข่งขันทักษะภาษาอังกฤษภายในครั้งที่2  ปีการศึกษา 2/2560 

รับสมัคร  บัดนี้ - 14 ม.ค. 2561 
ประกาศรายชื่อ  15 ม.ค. 2561
แข่งขัน  วันพุธืที่ 17 ม.ค. 2561 เวล 13.30 น. 

ณ ศูนย์ภาษา  ชั้น5 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์

จำนวนเข้าชม 93 ครั้ง
ประกาศเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2560

ป้ายประกาศอื่น ๆ