สอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์ ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2/2560

สอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์  ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2/2560

 

 แจ้งนักศึกษาผู้ที่เรียนรายวิชาเสริมทักษะภาษาอังกฤษ 1-4 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร  และ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร(แม่สอด) สมัครและยืนยันเข้าสอบ ได้ที่ http://engtest.kpru.ac.th/ ระหว่างวันที่ 25 ธ.ค. 60 - 19 ม.ค. 2561 (เฉพาะรหัส 59,60) 

สอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์  ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2/2560

กำหนดสอบ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร วันที่ 22 ม.ค. 2561 เวลา 17.00 - 19.00 น.
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร(แม่สอด) วันที่ 12-19 ก.พ. 2561 เวลา 17.00 - 19.00 น.

จำนวนเข้าชม 360 ครั้ง
ประกาศเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2560

ป้ายประกาศอื่น ๆ