กำหนดสอบวัดมาตรฐานความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ ประจำภาคเรียนที่ 2/2560

กำหนดสอบวัดมาตรฐานความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ ประจำภาคเรียนที่ 2/2560

 

 กำหนดสอบวัดมาตรฐานความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ ประจำภาคเรียนที่ 2/2560 

กำหนดสอบ  18-19 ธันวาคม 2560 เวลา 17.00-20.00 น.

หมายเหตุ **ตรวจสอบรายชื่อและห้องสอบได้ที่  ชั่น 1 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์

จำนวนเข้าชม 29 ครั้ง
ประกาศเมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2560

ป้ายประกาศอื่น ๆ