แจ้งสำหรับนักศึกษาทุกชั้นปี กำหนดสอบวัดมาตรฐานความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์

แจ้งสำหรับนักศึกษาทุกชั้นปี กำหนดสอบวัดมาตรฐานความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์

 

แจ้งสำหรับนักศึกษาทุกชั้นปี กำหนดสอบวัดมาตรฐานความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ ประจำภาคเรียนที่ 2/2560  

สมัคร และชำระเงิน บัดนี้ - 15 - ธันวาคม 2560
กำหนดสอบ ครั้งที่ 2
ขอเปลี่ยนแปลงจากเดิม 28-29 ธันวาคม 2560
เปลี่ยนเป็น 18-19 ธันวาคม 2560 เวลา 17-20.00 น.
                  ครั้งที่ 3 25-26 มกราคม 2561 เวลา 17-20.00 น.

ระบบใหม่ สมัครสอบฯได้ทุกเดือน ทุกชุด

หมายเหตุ ** พบปัญหาการสมัครสอบ ติดต่อคุณคมกริช  กลิ่นอาจ โทร. 083-165-1636
หรือ ศูนย์คอมพิวเตอร์ โทร. 055-706555 ต่อ 1561, 1562 
การสอบชุดที่ 1 และชุดที่ 2 ครั้งแรกไม่ต้องชำระเงิน กรณีครั้งที่ 1 ไม่ผ่าน สมัครสอบครั้งที่ 2 ขึ้นไป ชำระเงินที่ฝ่ายการเงิน อาคาร 14 ชั้น 2

จำนวนเข้าชม 121 ครั้ง
ประกาศเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560

ป้ายประกาศอื่น ๆ