เปิดรับสมัครทุนการศึกษามูลนิธิเกื้อกูลการศึกษาในประเทศไทย

เปิดรับสมัครทุนการศึกษามูลนิธิเกื้อกูลการศึกษาในประเทศไทย

 

 เปิดรับสมัครทุนการศึกษามูลนิธิเกื้อกูลการศึกษาในประเทศไทย (The SET Foundation) ประเภทต่อเนื่อง 

-ขาดแคลนทุนทรัพย์
-มีผลการเรียน 2.5 ขึ้นไป
-มีจิตอาสา
-เฉพาะนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เท่านั้น

 สมัคร 25-29 พฤศจิกายน 2560 ณ กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

สัมภาษณ์ 30 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมกองพัฒนานักศึกษา ชั้น 2

จำนวนเข้าชม 124 ครั้ง
ประกาศเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2560

ป้ายประกาศอื่น ๆ