กำหนดสอบวัดมาตรฐานความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ ประจำภาคเรียนที่ 2/2560

กำหนดสอบวัดมาตรฐานความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ ประจำภาคเรียนที่ 2/2560

 

  แจ้งสำหรับนักศึกษาทุกชั้นปี กำหนดสอบวัดมาตรฐานความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ ประจำภาคเรียนที่ 2/2560 

สมัคร และชำระเงิน บัดนี้ - วันสอบ เวลา 12.00 น.

กำหนดสอบ ครั้งที่ 1 23-24 พฤศจิกายน 2560 เวลา 17-20.00 น.
                  ครั้งที่ 2 28-29 ธันวาคม 2560 เวลา 17-20.00 น.
                  ครั้งที่ 3 25-26 มกราคม 2561 เวลา 17-20.00 น.

. สอบถามเพิ่มเติม ศูนย์คอมพิวเตอร์ โทร. 055-706555 ต่อ 1561, 1562
หมายเหตุ การสอบชุดที่ 1 และชุดที่ 2 ครั้งแรกไม่ต้องชำระเงิน กรณีครั้งที่ 1 ไม่ผ่าน สมัครสอบครั้งที่ 2 ขึ้นไป ชำระเงินที่ฝ่ายการเงิน อาคาร 14

จำนวนเข้าชม 118 ครั้ง
ประกาศเมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2560

ป้ายประกาศอื่น ๆ