เชิญชวน คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ บุคลากร ร่วมกิจกรรม แข่งขันทักษะภาษาอังกฤษภายใน ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2/2560

เชิญชวน คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ บุคลากร ร่วมกิจกรรม แข่งขันทักษะภาษาอังกฤษภายใน ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2/2560

 

 ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เชิญชวน คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ บุคลากร ร่วมกิจกรรม แข่งขันทักษะภาษาอังกฤษภายใน ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2/2560 

English 2017 skills Competition  ประเภททีม / เดี่ยว ชิงทุนการศึกษามูลค่ารวมกว่า 10,000 บาท

รับสมัคร บัดนี้ -26 พ.ย. 2560
ประกาศราชชื่อ 27 พ.ย. 2560
แข่งขัน 29 พ.ย. 2560 เวลา 13.30 น.
ณ ศูนย์ภาษา ชั้น 5 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์


จำนวนเข้าชม 53 ครั้ง
ประกาศเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2560

ป้ายประกาศอื่น ๆ