เชิญชวน นักศึกษาทุกสาขาวิชา ร่วมกิจกรรมแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษภายใน ครั้งที่ 1

เชิญชวน นักศึกษาทุกสาขาวิชา ร่วมกิจกรรมแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษภายใน ครั้งที่ 1

 

 ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เชิญชวน นักศึกษาทุกสาขาวิชาร่วมกิจกรรมแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษภายใน ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2/2560 

รับสมัคร บัดนี้ - 19 พ.ย. 2560 
ประกาศรายชื่อ 20 พ.ย. 2560 
แข่งขัน 22 พ.ย. 2560 เวลา 13.30 น.
ณ  ศูนย์ภาษา ชั้น 5 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์

ประเภททีม / เดี่ยว
ชิงทุนการศึกษามูลค่ารวมกว่า 10,000 บาท

จำนวนเข้าชม 93 ครั้ง
ประกาศเมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2560

ป้ายประกาศอื่น ๆ