ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ Basic Configuration and Troubleshooting On Cisco

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ Basic Configuration and Troubleshooting On Cisco

 

 ขอเชิญผู้สนใจทุกท่าน เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ Basic Configuration and Troubleshooting On Cisco  วันที่ 27-28 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

วิทยากรจาก Cisco Thailand "เสริมสร้างความรู้ ความสามารถ ศักยภาพ ด้านการใช้อุปกรณ์ Wireless (Controller Base) สำหรับ Network ขนาดเล็ก - กลาง "

จำนวนเข้าชม 46 ครั้ง
ประกาศเมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2560

ป้ายประกาศอื่น ๆ