แจ้งนักศึกษาชั้นปีที่ 2 - 5 สอบมาตรฐานความรู้ความสามาถด้านคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 1 ประจำภาคเรียนที่ 1 / 2558

แจ้งนักศึกษาชั้นปีที่ 2 - 5 สอบมาตรฐานความรู้ความสามาถด้านคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 1 ประจำภาคเรียนที่ 1 / 2558

 

 

จำนวนเข้าชม 624 ครั้ง
ประกาศเมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2558

ป้ายประกาศอื่น ๆ