แจ้งสำหรับนักศึกษาทุกชั้นปี เปิดรับสมัครสอบวัดมาตรฐานความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ ประจำภาคเรียนที่ 1/2560 ครั้งที่ 5

แจ้งสำหรับนักศึกษาทุกชั้นปี เปิดรับสมัครสอบวัดมาตรฐานความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ ประจำภาคเรียนที่ 1/2560 ครั้งที่ 5

 

  แจ้งสำหรับนักศึกษาทุกชั้นปี เปิดรับสมัครสอบวัดมาตรฐานความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ ประจำภาคเรียนที่ 1/2560 ครั้งที่ 5 


สมัคร และชำระเงิน
ชุดที่ 1 วันที่ 25-30 ต.ค. 2560  ถึงเวลา 12.00 น.
ชุดที่ 2 วันที่ 25-31 ต.ค. 2560  ถึงเวลา 12.00 น.

 สอบ วันที่ 30-31 ตุลาคม 2560 เวลา 17.00-20.00 น.

สอบถามเพิ่มเติม ศูนย์คอมพิวเตอร์ โทร. 055-706555 ต่อ 1561, 1562

หมายเหตุ การสอบชุดที่ 1 และชุดที่ 2 ครั้งแรกไม่ต้องชำระเงิน
                กรณีครั้งที่ 1 ไม่ผ่าน สมัครสอบครั้งที่ 2 ขึ้นไป ชำระเงินที่ฝ่ายการเงิน  อาคาร 14

จำนวนเข้าชม 310 ครั้ง
ประกาศเมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2560

ป้ายประกาศอื่น ๆ