กำหนดสอบปลายภาค นักศึกษาภาคปกติ ภาคเรียนที่ 1/2560

กำหนดสอบปลายภาค นักศึกษาภาคปกติ ภาคเรียนที่ 1/2560

 

 กำหนดสอบปลายภาค นักศึกษาภาคปกติ ภาคเรียนที่ 1/2560  วันที่ 16-20,24 ตุลาคม 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

จำนวนเข้าชม 373 ครั้ง
ประกาศเมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2560

ป้ายประกาศอื่น ๆ